Základní škola a Mateřská škola, Nahořany, okres Náchod

549 07 Nahořany 63

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Nahořany, okres Náchod, rozhodla svou ředitelkou Mgr. Magdou Michalovou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění následovně

 

Na základě žádosti podané prostřednictvím zákonných zástupců dne 4. dubna 2019 se uchazeči, kterým bylo přiděleno registrační číslo

0119

0319

0419

0519

0619

 

přijímají od školního roku 2019/2020  k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole, Nahořany, okres Náchod.

 

V Nahořanech dne 4. 4. 2019

Zveřejněno: 8. 4. 2019

                                                                                     Mgr. Magda Michalová,

                                                                                              ředitelka školy

 

Aktuality

Plán na prázdniny

Není vložen žádný záznam pro tento měsíc.