Alergeny – Oznámení pro rodiče dětí stravujících se v jídelně

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které ukládá povinnost stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13. 12. 2014.
Z tohoto důvodu i naše Základní škola a Mateřská škola začíná od 13.12.2014 uvádět alergeny u jednotlivých pokrmů. Seznam alergenů je možné nalézt na nástěnce ve školní jídelně, školce a škole (či zde). Jednotlivé alergeny jsou očíslovány a jednotlivá čísla budou uvedena vždy před pokrmem v jídelním lístku.

Janoušková Jana, vedoucí Šj

Vánoční besídka 10. prosince

Dovolujeme si co nejsrdečněji pozvat všechny obyvatele obce na tradiční Vánoční besídku s prodejní výstavou, která se koná dne 10. 12. 2014 v místní tělocvičně od 16.15 hod. Přijďte se podívat, co všechno děti a žáci umějí a jak jsou šikovní. Uvítáme i Vaše výrobky na připravované výstavě.

Rozsvícení Vánočního stromu 1. prosince

Zveme všechny co nejsrdečněji na rozsvícení Vánočního stromu u Základní školy ve Velké Jesenici dne 1.12.2014 od 16.15 hodin. Krátké vystoupení žáků nám připomene, že čas vánoční se rychle blíží. Bude možnost zakoupit dětem cukrovou vatu nebo langoše v připraveném stánku u školy.

7. Školní ples

Zveme všechny co nejsrdečněji na 7. Školní ples, který se koná dne 22. 11. 2014 od 20. 00 hod. v místní tělocvičně. Podpoříte tak nákup pomůcek pro děti a žáky školy, možnost výhodného plavání v Náchodě a dalších akcí pořádaných školou. O hudbu se stará Fontána Náchod.
Plakát

Společné rodičovské sdružení.

6. 11. od 16.00hod. společné rodičovské sdružení. Účast nutná. Volby do školské rady, informace k plesu školy, sběr papíru, prospěch a chování žáků.