Pololetní prázdniny

Vážení rodiče, chtěli bychom připomenout, že v pátek 31.1.2014 jsou pololetní prázdniny. Výuka v druhém pololetí začíná 3.2.2014.

Úřední deska – Oznámení

Oznámení o možnosti převzít si písemnost Martinu Pišlovi. Písemnost je možné převzít v ředitelně školy na základě prokázání totožnosti.

Zápis dětí do 1. třídy 2014

Zápis dětí do 1. Třídy pro školní rok 2014/2015 proběhl v základní škole dne 21. 1. 2014. Seznam přijatých žáků.

Pozvání rodičů a dětí k zápisu do 1. třídy

Dne 21. 1. 2014 proběhne v základní škole od 14.00 hod. do 17,00 hod. zápis do 1. třídy. S sebou si přineste rodný list dítěte a občanský průkaz. Nutnost účasti obou rodičů. Těšíme se na Vás.

Kontaktní telefony se mění!

Důležité upozornění ! Během ledna končí pevná telefonní linka pro Mateřskou školu a jídelnu. Od února bude možná pouze komunikace přes mobilní telefony ( SMS). MŠ 731 414 731, školní jídelna 731 414 613. Základní škole zůstává pevná linka 491 459 262 a přibude možnost volání na mobilní telefon 731 414 788.