Recyklohraní – 3. místo v kraji

Poděkování patří všem rodičům, panu starostovi i ostatním občanům Velké Jesenice, kteří dovezli elektrozařízení do školy. Bez jejich přispění bychom 3.místo neobsadili a nemohli si vybírat hračky a další pomůcky pro naše žáky. Díky, že podporujete svoji školu. PhDr. Alena Poláková

Dopis od manažerky projektu v pdf